KRÓLESTWO WYGODNEGO ŻYCIA

FIGURKA CERAMICZNA 
MUSZLA WSPARTA NA RUCHOMYCH METALOWYCH KOŁACH
RZEŹBA KAMERALNA JEDNOSTKOWA-UNIKATOWA


Wysokość - 21,0 cm
Szerokość - 11,5 cm
Długość - 22,5 cm